นำชมบริเวณโรงเรียน

โรงเรียนของเราตั้งอยู่ในตัวเมืองหาดใหญ่ รับนักเรียน เตรียมอนุบาล อนุบาล 1-3 ประถมศึกษา 1-6 และมัธยมศึกษา 1-3 จำกัดจำนวนรับชั้นเรียนละไม่เกิน 30 คน โดยจำนวนนักเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก แต่เรามีบริเวณเนื้อที่โรงเรียนที่กว้างขวาง ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ดอกไม้ที่หาไม่ได้ในโรงเรียนทั่วๆไปที่ตั้งอยู่ในตัวเมือง

โรงเรียนของเราประกอบด้วยอาคารเรียนหลักๆ 2 อาคาร เมื่อเข้ามาทางประตูหน้าโรงเรียน จะเห็นอาคารเรียนสองชั้น บนผนังกำแพงมีข้อความสลักไว้ว่า

โรงเรียนเทพอำนวนหาดใหญ่ พัฒนาเด็ก 4 ด้าน
1 ร่างกาย Physical 2 สติปัญญา Mental
3 สังคม Social 4 จิตวิญญาณ Spiritual
พระคริสตธรรมลูกา 2:52

อาคารนี้จะมีห้องเรียนชั้นประถมศึกษา 1-6 ห้องพยาบาล ห้องพักครู ห้องธุรการและห้องผู้อำนวยการมีห้องน้ำห้องสุขาแยกชายหญิงอยู้ด้านหลังอาคารนี้

ด้านขวาจากประตูด้านหน้าจะเห็นอาคารเรียนสามชั้น

อาคารนี้ชั้นล่างสุดจะเป็นที่ตั้งของห้องเรียนระดับอนุบาล ชั้นที่สามเป็นห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษา 1-3 และมีห้องประชุมใหญ่ ส่วนชั้นสองของอาคารนี้มีห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนสมาร์ทรูมพร้อมเครื่องเสียงคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย ไวไฟ

ด้านหน้าอาคารประถมสองชั้นจะมีสวนหย่อมดูแลโดยนักเรียน ถัดออกไปอีกจะมีสนามขนาดสนามเทนนิสเรียงตามความยาวของอาคารสองสนาม เลยหน้าอาคารเรียนนี่ไปอีกเป็นที่ตั้งเสาธง ด้านหน้าเสาธงจะเป็นสนามคอนกรีตขนาดสนามบาสเกตบอล เป็นที่ๆนักเรียนใช้ทำกิจกรรมเชิญธงชาติในช่วงเช้า ด้านตะวันออกของบริเวณนี้มีต้นไม้สูงใหญ่โดยเฉพาะต้นมะฮอกกานี เป็นที่ร่มตามธรรมชาติในช่วงกิจกรรมเชิญธงชาติ

สนามคอนกรีตขนาดสนามบาสเกตบอลหน้าเสาธง อยู่ด้านหน้าอาคารเรียนประถมสองชั้น

เมื่อมองจากหน้าอาคารประถมสองชั้น ถัดจากเสาธงชาติและสนามคอนกรีต จะเป็นสนามหญ้าใหญ่ขนาดสนามฟุตบอล ซึ่งเป็นที่ใช้ทำกิจกรรมกลางแจ้งของนักเรียน วิ่ง เล่น เล่นกีฬาทั้งประเภทลู่และลาน ลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมวันกีฬาสี เป็นต้น

สนามหญ้าขนาดสนามฟุตบอลของโรงเรียน