ที่อยู่โรงเรียน

โรงเรียนเทพอำนวยหาดใหญ่

เลขที่ 382 ถนนราษฎร์อุทิศ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา

รหัสไปรษณีย์ 90110

โทรศัพท์ 074 252838

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Tepumnouy Hadyai School

382 Raj Utit road

Hat Yai, Songkla, 90110 Thailand

Telephone 074 252838

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.