ประกาศ

ปีการศึกษา 2567

กำหนดวันเปิดภาคเรียนโรงเรียนเทพอำนวยหาดใหญ่

 

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียน เวลา 9.00-10.00 น.

ภายหลังประชุม

ขายหนังสือ อุปกรณ์การเรียน ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน

 

วันอังคารที่ 7-10 พฤษภาคม 2567

 เปิดภาคเรียนระดับอนุบาล 1 เวลา 8.00-12.00 น.

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567

เปิดภาคเรียนทุกระดับชั้น อนุบาล 1-3 ประถม 1-6 มัธยม 1-3

 

 

รับสมัครนักเรียน

 

 

 

?

?