ประกาศ

ปีการศึกษา 2566

กำหนดวันเปิดภาคเรียนโรงเรียนเทพอำนวยหาดใหญ่

 

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียน เวลา 9.00 น.

ขายหนังสือ อุปกรณ์การเรียน ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน

 

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566

 เปิดภาคเรียนระดับอนุบาล 1 เวลา 8.00-12.00 น.

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566

เปิดภาคเรียนทุกระดับชั้น อนุบาล 1-3 ประถม 1-6 มัธยม 1-3

 

 

รับสมัครนักเรียน

 

 

 

?

?